Vlády a centrálne banky narazili svojou politikou na stenu. Buď zmenia svoj nefunkčný ekonomický model alebo prídu s novými stimulmi. Čo je pravdepodobnejšie?

Predstavte si, že v roku 2008 upadnete do kómy. Posledné, čo si pamätáte, je zúriaca ekonomická kríza a zníženie úrokových sadzieb až na nulu. Po ôsmych rokoch sa prebudíte, a prvé čo vidíte sú noviny s americkými ekonomickými dátami – slušnou infláciou (nad 2%), slušným ekonomickým rastom (nad 2%) a výbornou nezamestnanosťou (pod 5%). Poviete si, že úrokové sadzby musia byť opäť omnoho vyššie. Zrazu zistíte, že sú iba 0,25%. A opäť upadnete do kómy….

Keď ekonomický model zomrie

Dekády nás diplomovaní ekonómovia presviedčali, že ich videnie sveta je správne. Že stačí, aby sa vláda zadlžovala a aby centrálna banka znižovala sadzby, a to vyrieši všetky ekonomické krízy. Potom prišiel rok 2008. Rok, keď ich ekonomický model, ktorý nechápe dôležitosť dlhu, zomrel.

A tak žijeme vo svete, v ktorom štandardné ekonomické ukazovatele môžu vykazovať dobré čísla, no ekonomika je vo svojej podstate v kóme. Amerika je skvelým príkladom.

Americké korporácie v recesii

Zisky amerických spoločností za posledný rok poklesli o 5%. Prečo sú zisky firiem dôležité? Pretože vždy predpovedajú recesiu. Keď poklesnú zisky firiem, spoločnosti začnú šetriť a prepúšťať.

Zatiaľ však spoločnosti znižovali iba svoje investičné výdavky. Nemuseli prepúšťať ani pri nulovom raste produktivity práce a ani pri silnom raste pracovných nákladov (+2,4%). To, čo ich držalo nad vodou, boli nulové úrokové sadzby. Od začiatku krízy si firmy požičali takmer $5 biliónov.

Priložený graf ukazuje pomer dlhu US spoločností k HDP a začiatok ekonomických recesií (šedé pásy).

Dlh nefinančných korporácií v % nominálneho HDP
Dlh nefinančných korporácií v % nominálneho HDP

Prečo Fed nemôže zvyšovať sadzby

Americké firmy sú, pri pohľade na ich bilanciu, už v recesii. Jediné, čo ich drží nad vodou, sú rekordne nízke úrokové sadzby. Pokiaľ Fed začne zvyšovať sadzby, donúti firmy splácať dlh a efektívne vytvorí ekonomickú recesiu. To je dôvod, prečo je Fed stále veľmi opatrný.

Ekonomická recesia totižto prichádza tak či tak. Štatistiky z povojnového obdobia ukazujú, že priemerný čas medzi vrcholom firemných ziskov a začiatkom krízy sú dva roky. A keďže vrchol ziskov bol dosiahnutý v poslednom kvartáli 2014, recesia je na obzore.

Ekonomická neistota

V ekonomike však nič nie je isté. A priemer je vždy iba priemer. V roku 1966 bola recesia oneskorená nie o 2, ale až o 4 roky. Preto hlásať recesiu už teraz by bolo trocha unáhlené.

Nesporným faktom však je súvislosť medzi dlhom a recesiou. Keď je dlh príliš veľký a úrokové sadzby začnú rásť,  ekonomika smeruje neodvratne do recesie. A preto je Fed, podobne ako všetky ostatné centrálne banky, chytený do pasce.

Viac sa môžete dozvedieť aj na konferencii – Investovanie v čase neistoty

Autor: Ronald Ižip

Zdroj: TRIM Broker, ekonomika v kóme

Mohlo by Vás zaujímať