V 2. štvrťroku 2016 bol zaznamenaný medziročný pokles počtu začatých bytov. Ich celkový počet sa oproti 2. štvrťroku 2015 znížil o 18,9 %.

Výstavba bytov klesá

Výstavba bytov klesá. Oproti 2. štvrťroku 2015 je výstavba bytov nižšia o takmer 20 % a celkový počet začatých bytov v 2. štvrťroku 2016 je na úrovni 4 741 bytov. V súkromnom sektore nastal taktiež takmer 20 % pokles, konkrétne 19,5 % prepad.

Dokončených bytov je viac

Celkový počet dokončených bytov bol vyšší o 11,2 % a dosiahol 3 158 bytov (v súkromnom sektore bol vyšší o 10,7 %). Najviac bytov bolo dokončených v Bratislavskom (26,2 %) a Trnavskom kraji (16,3 %), najmenej v Banskobystrickom kraji (5,2 %). Najvýraznejšie vzrástol počet dokončených bytov v Trenčianskom (o 47,7 %) a Nitrianskom kraji (o 33,8 %).

K 30. júnu 2016 bolo rozostavaných 68 895 bytov. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2015 sa ich počet zvýšil o 5 %, pričom v rodinných domoch vzrástol o 2,8 % na 42 387 bytov. V priebehu 1. polroka 2016 sa začala výstavba 9 340 bytov a dokončilo sa 6 257 bytov. V porovnaní s 1. polrokom 2015 klesol počet začatých bytov o 8,4 % a počet dokončených bytov o 6,1 %.

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Mohlo by Vás zaujímať