Návštevnosť portálu MTH za júl 2016 klesla v počte relácií, počte aktívnych používateľov ako aj zobrazení stránky. Návštevnosť stránky pokesla v počte relácií na úroveň takmer 1000 relácií, počet aktívnych používateľov padol na úroveň nad 700 a počet zobrazení stránky klesol na úroveň 1600.

Júlová návštevnosť

 

 

Sumarizácia za júl 2016

Poprad – 14.8.2016. Pre portál MTH znamená júl 2016 porážku. Počet článkov za júl klesol a je pod dlhodobým priemerom. Počet relácií za júl dosiahol 1038 a klesol o 48 %. Ďalší pokles nastal v počte unikátnych návštevníkov a klesol o 56 %. Počet zobrazení stránok klesol na úroveň 1608 a klesol o 46 %. Celkovo portál stratil viac ako polovicu z celkovej júnovej návštevnosti.

Geografická analýza návštevnosti

Mesto

Relácie v % celkovom počte

% rast/ pokles

Bratislava

30,15

-46,86 

( not set )

22,16

-47,37 

Košice

10,69

-27,92 

Zdroj : Google Analytics

Celkovo geografická diverzita čitateľov stúpa, avšak stále Bratislava tvorí najväčší počet relácií. Najväčší pokles nastal v meste Banská Bystrica, poklesom o -58,82 %.

Od začiatku roka celkovo stúpol počet aktívnych používateľov o takmer 43 %, pričom v medzimesačnom porovnaní za júl stúpol počet vracajúcich sa návštevníkov o 7 %.

Demografická analýza návštevnosti

Nastal rast počtu relácií mladších ročníkoch. Taktiež nastal pomaly rovnaký podiel čítanosti, čo sa týka ženského a mužškého pohlavia. Portál MTH sa tak zameriava najmä na mladšie ročníky, pričom nezáleží na pohlaví. Takmer 70 % podiel relácií je vo veku 25 – 44, pričom ženské pohlavie dosiahlo 52 % podiel na reláciách a mužšké 48 %.

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

8,92 %

39,23 %

29,38 %

10 %

12,46 %

 

„Portál MTH nedokázal medzimesačne získavať väčšiu návštevnosť. Možnou chybou bola frekvencia pridávania článkov, a tak sme sklamali našich čitateľov. Celková júlová frekvencia pridávania článkov bola na februárovej úrovni, avšak podľa SEO auditu sme dosiahli každodenné pridávanie článkov. Preto som sa rozhodol zamerať na zvýšenie návštevnosti pomocou reklám. Zvažoval som spôsob nasadenia marketingových kampaní a očakávam minimálne taký nárast návštevnosti ako bol rast návštevnosti za jún. Taktiež už zdarma nepublikujeme žiadne články, okrem vopred dohodnutých spolupráci. Každá nová ponuka bude spoplatnená za účelom presunu financií do reklamných kampaní a nie zisku – uviedol majiteľ portálu MTH, Milan Pompa

O portáli MY TVORÍME HOSPODÁRSTVO ( MTH )

Portál sa okrem denného spravodajstva zameriava na reklamnú a inzertnú činnosť. Okrem týchto metrík sa však portál zameriava aj na tvorbu komunitného portálu pre podnikateľov a organizácie. Portál MTH tak neslúži iba na platenú reklamu, ale aj na sebaprezentáciu Vašej firmy, alebo organizácie.

Aké výhody môže poskytnúť portál MTH ?
  • Zdarma firemný profil, ktorý môžete využívať aj ako mikroblog
  • Zdarma firemné inzeráty, pričom môžete zadávať rôzne druhy firemných požiadaviek alebo ponúk
  • Možnosť budovania a získania nových klientov alebo dodávateľov
  • Zľava na všetky služby portálu MTH
  • Fórum, ktoré je však v súčasnosti určené len pre členov portálu MTH

Kontakt pre média :

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

Nie si bot ?

Mohlo by Vás zaujímať