Návštevnosť portálu MTH za august 2016 stúpol v počte relácií, počte aktívnych používateľov ako aj zobrazení stránky. Návštevnosť stránky stúpla v počte relácií o takmer 500 relácií, počet aktívnych používateľov bol na úrovni okolo 1300 a počet zobrazení stránky stúpol o taktiež o takmer 500 zobrazení.

 

Augustová návštevnosť

 

 

Sumarizácia za august 2016

Poprad – 7.9.2016. Tak ako znamenal júl pre MTH porážku, znamená august znovuvzkriesenie. Tým vzkriesením bola práve reklama prostredníctvom sociálnej sieti. Rozpočet bol malý, avšak prostredníctvom sociálnych sietí sa zvýšili relácie a predstavovali 1/3 relácií. Taktiež sa zvýšilo organické vyhľadávanie. Jediné vyhľadávanie, ktoré pokleslo je priame, avšak vzhľadom na zvýšenie počtu aktívnych používateľov, je to adekvátne zníženie. S malým rozpočtom sa tak zvýšil počet aktívnych používateľov o takmer 600 užívateľov. Zobrazení stránok stúpol o takmer 500 zobrazení a také isté zvýšenie sa týka aj počtu relácií.

Rast v počte relácií

Rast v počte zobrazení stránok

Rast v počte unikátnych návštevníkov

48,17 %

28,73 %

72.92%

Geografická analýza návštevnosti

Mesto

Relácie v % celkovom počte

% rast/ pokles

Bratislava

32,31 

58,79 

( not set )

20,29

35,65

Košice

8,00

10,81

Aj v auguste, tak isto ako aj v júli diverzita čitateľov stúpla. Najväčší nárast nastal v meste Nitra, nasledovaná Banskou Bystricou. Naopak, najväčší pokles nastal v meste Prešov.

Demografická analýza návštevnosti

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

11,68 %

32,38 %

27,46 %

15,16 %

10,76 %

Oproti júlu sa podiel mužského a ženského pohlavia zmenil. Nastal nárast návštevnosti mužov a dosiahol takmer 60 % podiel. Viac ako 60 % podiel relácií patrí vekovej skupine od 25 do 44 rokov.

Od začiatku roka

Celkovo od začiatku roka portál MTH dosiahol počet relácií na úrovni takmer 10 000 relácií. Portál tak navštívilo takmer 8 000 návštevníkom s celkovým počtom okolo 15 600 zobrazení stránok. Na jedného návštevníka pripadá 1,56 stránky s priemernou dĺžkou návštevnosti na úrovni 1,27 minúty.

Z celkovej návštevnosti viac ako 16 % je priama návštevnosť. Najväčšiu návštevnosť portál MTH dosahuje z organického vyhľadávania a malá časť návštevnosti je tvorená pomocou sociálnych sietí a ostatných návštevnosti ako napríklad e-mail, referral a podobne.

Za cieľ som mal dosiahnuť nárast návštevnosti porovnateľný s nárastom v júni. To sa sčasti podarilo, dokonca nárast v júni bol prekonaný, čo sa týka nárastu unikátnych užívateľov, čo beriem ako najdôležitejšie merítko návštevnosti. Takmer 50 % nárast v počte relácií nemôže byť porážkou, ale skôr vzkriesením. S malým mesačným rozpočtom sa tak portálu MTH z viac ako polovice podarilo dosiahnuť, čo mal za cieľ. V súčasnosti sa o to pokúsi portál MTH bez reklamy, prípadne s malou rozpočtovou reklamou. Takisto chceme začať aktívne predávať hlavne služby autorstva aj s ponukou, by som povedal, sponzoringom ich článkov. To isté bude portál MTH ponúkať aj súčasným autorom, avšak s časovým odlíšením“. – uviedol majiteľ portálu, Milan Pompa

O portáli MY TVORÍME HOSPODÁRSTVO ( MTH )

Portál sa okrem denného spravodajstva zameriava na reklamnú a inzertnú činnosť. Okrem týchto metrík sa však portál zameriava aj na tvorbu komunitného portálu pre podnikateľov a organizácie. Portál MTH tak neslúži iba na platenú reklamu, ale aj na sebaprezentáciu Vašej firmy, alebo organizácie.

Aké výhody môže poskytnúť portál MTH ?
  • Zdarma firemný profil, ktorý môžete využívať aj ako mikroblog
  • Zdarma firemné inzeráty, pričom môžete zadávať rôzne druhy firemných požiadaviek alebo ponúk
  • Možnosť budovania a získania nových klientov alebo dodávateľov
  • Zľava na všetky služby portálu MTH
  • Fórum, ktoré je však v súčasnosti určené len pre členov portálu MTH
Kontakt pre média :

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

Nie si bot ?

Mohlo by Vás zaujímať