Slovenská ekonomika rástla najrýchlejšie. Podľa NBS za 2. kvartál slovenská ekonomika rástla medzištvorťročne 0,9 % tempom a stala sa tak najrýchlejšie rastúcou ekonomikou v eurozóne.

Rast hospodárstva eurozóny spomalil

V prvom štvrťroku eurozóna rástla 0,6 % rastom, zatiaľ čo v druhom štvrťroku spomalila o 0,3 percentuálneho bodu. V druhom štvrťroku tak eurozóna rástla 0,3 % tempom, pričom sa ekonomika spomalila vo všetkých najväčších krajinách eurozóny, s výnimkou Holandska. Údaje za druhý štvrťrok môžu vážne oslabiť celkový ročný rast eurozóny.

Slovenská ekonomika rástla najrýchlejšie

Napriek spomaleniu eurozóny, slovenská ekonomika rástla najrýchlejšie. Podľa NBS, slovenská ekonomika rástla v 2. štvrťroku s medzištvrťročným rastom 0,9 % a stala sa tak najrýchlejšie rastúcou ekonomikou eurozóny.

Medziročne pritom slovenská ekonomika zaznamenala tiež dynamickejší rast s rastom nad 3 %. HDP stúplo nad očakávaniami a medziročne dosiahlo 3,7 % rast. Zrýchlenie pravdepodobne podporil najmä čistý export. Ekonomika mohla profitovať aj zo zvýšeného záujmu turistov o Slovensko.

Slovensko má viac práce

Rast sa odzrkadlil aj na vývoji trhu práce. Rast zamestnanosti bol na úrovni 0,6 % medzištvrťročne a 2,3 % medziročne. Rast zamestnanosti takisto prekonal očakávania. Rast zamestnanosti nastal najmä v sektore služieb a obchodu, pričom mzdy spomalili rast na úrovni 3,6 %.

2- ročný rast zamestnanosti

Miera nezamestnanosti v júli dosiahla 9,4 % a tak pokles nezamestnanosti trvá už 2 roky. Podniky už vnímajú nedostatok pracovnej sily a preto zamestnávajú aj cudzincov. V 2. štvrťroku sa na raste zamestnanosti cudzinci podieľali 20 %.

Zdroj : NBS

Mohlo by Vás zaujímať