Januárový dovoz tovarov znamená pre slovenskú ekonomiku slabý investičný dopyt. Dovoz tovarov sa oslabil o 1 % z dôvodu rastúcich nákladov na budúci vývoz, čo znamená že domáci dopyt oslabol, najmä investičný dopyt. Lichotivá správa však je, že napriek podnikateľskému sentimentu v eurozóne, vývoz sa zlepšil medzimesačne o 1,3 %. Vychádza to z analytického pohľadu NBS.

Vývoz sa darí aj vďaka ekonomike a priemyslu Nemecka

Cezhraničný vývoz vzrástol z 3,2 % na 4,3 % medzikvartálne, čo môže znamenať dobré výsledky slovenského vývozu v prvom štvrťroku a to aj napriek zlému sentimentu v eurozóne. Januárové výsledky však môžu byť iba náhradou za slabý december.

Naopak, podľa odhadov Národnej banky Slovenska a ich prognóz to môže byť dobrý štart pre výsledky v prvom štvrťroku v exporte, ktorý v sebe zahŕňa iné indikátory, ako je štatistika zahraničného obchodu. Nemecké indikácie priemyselnej výroby tak potiahli modelový odhad exportu Národnej banky Slovenska  na 0,9 %.

Export tovarov podľa štatistiky zahraničného obchodu a modelový odhad exportu NBS
Zdroj : analytici ÚMS

Dovoz tovarov ovplyvňuje domácu spotrebu

Import tovarov vzrástol o 1 % medzimesačne a pravdepodobne celý rast bol ťahaný dovozmi tovarov, ktoré sa po spracovaní vyvezú. Dovoz tovarov očistený o tieto dovozy poklesol a jeho medziročná dynamika, ktorá dobre koreluje s domácim dopytom, v januári klesla na nulu. Dovoz tovarov pre hypermarkety sa taktiež spomalil, čo však nemusí znamenať oslabenie domáceho dopytu, pretože ich tržby stratili svoju počiatočnú dynamiku. Taktiež je vidieť rastúci záujem Slovákov o tovary a služby.

Dovoz tovarov a jeho vývoj očistený o dovozy súvisiace s exportom a dovozy a predaj tovarov konečnej spotreby
Zdroj : analytici ÚMS

Odznenie eurofondov oslabil investičný dopyt ?

Doteraz nie je známa štruktúra dovozov, avšak podľa názoru Národnej banky Slovenska odznenie eurofondového impulzu malo vplyv na oslabenie investičného dovozu tovarov a mal by tak oslabiť

Zdroj : analytici ÚMS

Mohlo by Vás zaujímať