OSN za rok 2015 minula 17,6 miliárd dolárov na operatívne aktivity. OSN tak minula o 200 miliónov viac ako v roku 2014. Ktoré krajiny sú najväčšími dodávateľmi OSN za rok 2015 ?

Výdavky OSN rastú

Kým v roku 2009 OSN minulo 13,7 miliárd, v roku 2015 minula už 17,6 miliárd. Za tieto roky nastal nárast nákladov, čo sa týka tovarov. Kým v roku 2009 OSN minulo 6,4 miliardy na tovary, v roku 2015 to bolo o 2,2 miliárd viac. Služby v danom časovom horizonte narástli o 1,6 miliárd.

Ktoré krajiny sú najväčšími dodávateľmi OSN ?

Celkovo 10 najväčších dodávateľov OSN reprezentujú 44,83 % na celkových operatívnych nákladov. Znamená to nárast o 1,6 % medziročne.

Infographic: Which Countries Contribute The Most To The United Nations? | Statista
You will find more statistics at Statista

Najväčší dodávateľ je USA s viac ako 1,6 miliardami. Druhá je India, ktorá patrí medzi najväčších dodávateľov OSN od roku 2000. V roku 2015 sa podieľala na celkových operatívnych výdavkoch OSN 7,3 %, čo je o 2,1 % menej ako USA.

India najviac dodávala farmaceutiká, potravinové doplnky, lekárske vybavenie a manažérske služby. Tovary a služby z Indie boli obstarávané UNICEFOM, UNDP, Pan American Health Organization a WFP. Celkovo s 994 miliónmi dolárov, India predstavuje najväčšieho dodávateľa v oblasti zdravotníctva.

Spojené Arabské Emiráty patria medzi najväčších dodávateľov OSN od roku 2013. V roku 2015 sa stali 3. najväčším dodávateľom organizáciám OSN  z celkovým 4,6 percentným podielom na operatívnych nákladoch OSN. Spojené Arabské Emiráty dodávali palivá, potraviny, služby spojené so stavebníctvom a prístrešné zariadenia. Najväčšími obstarávateľmi boli UNPD, UNHCR, WFP a UNICEF.

OSN a Slovensko

Na Slovensku sa celkovo nachádza 63 organizácií, ktoré sú potencionálnymi dodávateľmi OSN. V roku 2015 celkom 15 organizácií OSN obstarávalo tovary a služby zo Slovenska v celkovej hodnote 3,1 milióna dolárov, z čoho 1,6 milióna dolárov patrilo službám a 1,5 milióna dolárov tovarom.

Najväčšími obstarávateľmi boli UNICEF, UNDP, IAEA a WHO. Najviac z tovarov sa obstarávali medicínske zariadenia a so služieb boli najviac žiadané manažérske a administratívne služby.

OSN a Slovensko
OSN a Slovensko

Zdroj: 2015 Annual Statistical Report on United Nations Procurement

Mohlo by Vás zaujímať