Jakub Fugger, bankár, podnikateľ a filantrop, ktorý dosiahol majetkom viac ako 2 milióny  guldenov, v tej dobe hodnota, ktorá sa rovnala 2 % HDP Európy. Podporoval objavné plavby, cisárov a panovníkov, dokázal zmeniť hlavné obchodné mestá a dokonca dokázal zmeniť cirkevné pravidlo zákazu úroku, pritom pochádzal z obyčajnej rodiny, ktorá na začiatku bola tkáčska.

Začiatok a rast vplyvu rodiny Fuggerovcov

Začiatok úspechu rodiny Fuggerovcov začal presťahovaním starého otca Jakuba Fuggera mladšieho zo Švábska do Augsburgu, najbohatšieho mesta Bavorska v tej dobe. Úspech sa začal písať po 2 manželstvách, ktoré boli prospešné pre Hansa Fuggera. Začal obchodovať s textíliami a stal sa členom tkáčskeho cechu. Nadviazal kontakty v Benátkach a tak jeho textilný a importný biznis rástol v ziskoch, ako aj na prestíži. Hans mal 2 synov, Andreasa a Jakuba I. Obidvaja bratia zdedili biznis svojho otca a vytvorili partnerstvo. Avšak kvôli rozdielnym názorom toto partnerstvo v roku 1441 zaniklo. Jeho brat Andreas, ktorý mal v erbe jeleňa a prezývali ho jelení Fugger, zbankrotoval v roku 1499. Naopak Jakub I, otec Jakuba Fuggera, ktorého nazývaly ako Jakub Fugger bohatý, naopak rástol v v tržbách a ziskoch. Vďaka jeho opatrnosti a zodpovednosti pri podnikaní získal vlastný erb s ľaliou. Jakub Fugger I. sa tak postupne stal 11 najbohatším podnikateľom v Augsburgu. V roku 1441 si vzal Barboru Bäsingerovú, dcéru Augsburgského správcu mincovne. Mali 11 detí, a Jakub Fugger II. bol tretí najstarší.

Jakub Fugger II, ktorý bol od mala učený k podnikaniu

Jakub Fugger II sa narodil v roku 1459. Jakub Fugger II, neskôr nazývaný bohatý, sa mal od mala stať spolu s ďalším bratom Markusom kňazom. Zatiaľ čo jeho starší bratia, Urlich a Jano, (George ), v roku 1470 založili pobočky v Norimbergu a Benátkach. Rok na to však ich otec umrel, čím sa zmenila aj budúcnosť Jakuba Fuggera II, zatiaľ čo jeho brat Markus sa stal kňazom. V roku 1473, kedy jeden z jeho bratov umrel, sa jeho bratia rozhodli, že ho pošlú do benátskej pobočky ich rodinnej firmy Ulrich Fugger a Bratia, kde mali sklad a kanceláriu v sídle Fondaco dei Tedeschi, nemeckého cechu. V 14. rokoch tak Jakub Fugger II sa šiel zaučovať podvojné účtovníctvo, ktoré v tej dobe bolo niečím novým. Podľa niektorých údajov, 14. ročný Jakub Fugger nie len sa zaučoval obchodovaniu s textíliami, ale aj túto pobočku aj reálne zastupoval. Prestíž jeho bratia získali však v roku 1473, kedy poskytli pôžičku cisárovi Frederikovi III, prvému habsburgskému cisárovi, čím sa obchodne spojili s habsburgskou dynastiou. Tieto pôžičky však Jakub Fugger II neskôr, ako aj jeho bratia však využívali nie v rámci splátok, ale láskavosti, ako napríklad práva na ťažbu a podobne. Fuggerovci sa tak dostali do oveľa ziskovejšieho sektora, bankovníctva.

Jakub Fugger II dokončil svoje štúdium v roku 1485 a mal za úlohu riadiť pobočku v Innsbrucku. Táto pobočka bola v tej dobe nová. Takto

Začiatok 2. najziskovejšieho podnikania rodinnej firmy

Jakub Fugger začal poskytovať pôžičky pre strieborné bane v Tirolsku. Ako kolaterál však využíval aj podiel v týchto strieborných baní a obchodoval s nimi priamo cez jeho spoločnosť. Doteraz ich rodinná firma obchodovala iba so surovou vlnou, ktorú predávala do jednotlivých tkáčskych cechoch po Európe. Jakub Fugger však začal obchodovať aj s bavlnou, so vzácnymi potravinami a bylinami z východu, ako aj so šperkami.

Jakub Fugger bol zodpovedný za pobočky v Augsburgu, Tyrolsku, Benátkach a Ríme. Poskytnutím pôžičky pre arcivojvodu z Tirolska v hodnote 23 000 florinov začal obchodovať aj s habsburgovcami. Okrem iného zaplatil aj vojnové repáracie. Celkový dlh činil 150 000 guldenov. Jakub Fugger však namiesto poskytnutia priamej pôžičky, vyplácal priamo veriteľov ako aj poskytoval finančné prostriedky pre kráľovský dvor ako aj pre mzdy remeselníkov. Výsledkom bolo, že Jakub Fugger financoval viac ako polovicu Tirolského verejného dlhu, čím získal prednostné práva pre strieborné a medené bane v Tirolsku.

Poskytnutím pôžičky pre arcivojvodu z Tirolska, sa dostal aj do najvyšších kruhov. Priamo, až ku cisárovi Maximiliánovi I. Prvú pôžičku mu poskytol v roku 1495 pre financovanie armády. Jakub Fugger tak financoval habsburgskú dynastiu, čím získaval prednostné práva pre ťažbu striebra a medi. Získal tak monopol na tento druh komodít. Okrem samotnej Fuggerovskej firmy, mal však aj jednotlivé, v modernej dobe povedané venture projekty. Jedným z týchto projektov bola aj známa Fuggerovsko-Turzovská spoločnosť, kde sa Jakub Fugger spojil s Jánom Turzom, obchodníkom z Levoče. Túto spoločnosť založili v roku 1494 ovládli ťažbu drahých kovov na celom území Uhorska a čiastočne aj v Poľsku, Čechách a Sedmohradsku.

Jakub Fugger sa tak najviac zapríčinil za úspech rodinnej firmy Ulrich Fugger a Bratia, a najväčšie príjmy pochádzali práve z jeho činností v baníctve ako aj bankovníctve. Jakub Fugger taktiež okrem týchto činností vymyslel firemné noviny, kedy zamestnával kuriérov a partnerom posielal súkromné obchodné správy. Jakub Fugger sa stal tak vplyvným, že mu bolo vyčítané, že vlastní monopol na obchod so striebrom a meďou.

Jakub Fugger začal históriu Švajčiarskej gardy v Ríme

V roku 1503 začal Jakub Fugger upevňovať aj styky s Vatikánom. Financoval nábor Švajčiarskej gardy do Vatikánu, ktorá je vo Vatikáne dodnes. Na oplátku, Jakub Fugger sa stal bankérom rímskej kúrie. Vďaka jeho aktivitám cez Turzovsko-Fuggerovskú spoločnosť, ktorá sa orientovala viac na sever Európy, Vatikán využil služby pre prevod peňazí zo Švédska do Ríma. Taktiež fuggerovská spoločnosť prenajala rímsku mincovňu a vyrábala 66 druhov mincí pre 4 pápežov. Okrem iného boli Fuggerovci ´´zapletený´´ do obchodovania s odpustkami. Práve v tej dobe Martin Luther formuloval 95 téz. Taktiež napísal list kresťanským nemeckým šľachtickým rodinám kde sa vyjadril o ohrození vplyvu Fuggerovcov so slovami :

Fuggerovci a podobný ľudia musia byť držaný v šachu.

Jakub Fugger ovplyvňuje najväčšie obchodné centrá

Jakub Fugger sa však rozhodol rozšíriť o niektoré činnosti ich rodinnej firmy. Pri vlne objavných plávb, začal financovať niektoré plavby. Začal tak obchodovať aj s korením. Založil pobočku v Lisabone pre obchod s korením. Okrem korenia však dostal aj povolenie na obchodovanie s luxusným tovarom, ako napríklad perly a drahé kamene, drahokamy. Taktiež sa podieľal v ostatných venture obchodoch, keď spolu s nemeckými a talianskými obchodníkmi prispel 22 loďami pre plavbu do Indie. V tomto období, však portugalský kráľ pre zachovanie svojich príjmov zakázal obchodovanie s korením a toto korenie bolo výlučne iba kráľovským obchodom. Jakub Fugger však neprišiel o veľa, keďže toto investovanie do týchto komodít bolo skôr bočným príjmom. Jakuba Fuggera ani portugalský kráľ nemohol vylúčiť z obchodovana v Lisabone, keďže Portugalsku dodával meď, ktorú potreboval pre obchod s Indiou. Postupne sa aj vďaka Jakubovi Fuggerovi najväčšie obchodné centrum Benátok, presunulo do Lisabonu.

Kríza a moc

Jeho venture spoločnosť s Jánom Turzom však neprinášala iba monopolné postavenie, ale taktiež nutnosť veľkých investícií. Hlavným partnerom pre túto činnosť pre Jakuba Fuggera bol kardinál Melchior. Kardinál tak tajne investoval do tejto Fuggerovskej firmy výmenou za úrok, čo v tej dobe cirkev zakazovala. Keď kardinál umrel, toto ´´tajomstvo´´ vyšlo najavo. Jeho rodina žiadala vyplatenie ich podielu, čo by však viedlo k likvidácií spoločnosti. Jakub Fugger potreboval pomoc.

Maximilián I sa rozhodol pomôcť svojmu bankérovi. Keďže Maximilián pomohol pápežovi pri vojne s Benátkami, tento dlh aj s úrokom bol schválený ako amortizácia nesplateného dlhu, čím sa oficiálne dovolilo poskytovanie pôžičky s úrokom. Tento dlh sa však nevrátil rodine kardinála, ale pápežovi. Maximilián na oplátku však vyžadoval ďalšie financovanie jeho politickej kampane.

Pre zachovanie tejto podpory a prestíže, Maximilián I predal niektoré panstvá Jakubovi Fuggerovi, ako aj niektoré vily. Jakub Fugger však už pred tým financoval aj ostatných panovníkov, ak kupovali niektoré panstvá. Teraz si nakupoval vlastné panstvá. Jakub Fugger sa v roku 1511 stal šľachticom a v roku 1514 aj cisárskym grófom. Jakub Fugger okrem panstva Smiechen, získal aj ďalšie 4 grófstva ako bol aj lordom viac ako ďalších 50 menších dedín.

V roku 1510 umrel aj posledný brat, ktorý bol starší a formálne viedol spoločnosť. Jakub Fugger tak prizval svojich 4 synovcov do spoločnosti a nazval ju Jakub Fugger a synovci. V roku 1511 už firma z majetku 200 000 guldenov disponovala majetkom 2 miliónov guldenov, čo predstavovalo 2 % HDP Európy.

Pri nástupníctve cisára Maximiliána I. sa o trón uchádzali ďalší panovníci, ako napríklad anglický kráľ, alebo francúzsky, a získali si aj podporu kurfistov a ďalších, ktorý mali dosah na zvolenie cisára. Maximilián I. sa však spoliehal na Jakuba Fuggera, aby zaistil nástupnictvo svojmu vnukovi, Carlosovi I, ktorý po nastúpení na trón sa premenoval na Karola I. Celkovo Jakub Fugger financoval toto nástupnictvo 850 tisícami guldenov, z toho 550 tisíc priamo Jakub Fugger, 150 tisíc ďalšia rodina, s ktorými Jakub Fugger obchodoval ( rodina Welserovcov ), ostatok zafinancovali 3 bankové talianské domy.

Tento dlh mu Karol I. však nevrátil finančne. Dlh v hodnote 416 tisíc mu umoril. Ostatok mu vyplatil v podobe zachovania práva pre ťažbu v Tirolsku. Pri námietkach monopolu údajne Jakub Fugger pripomenul cisárovi, že vďaka nemu sa stal cisárom slovami :

Je dobré známe, že Vaša cisárska jasnosť by nemohla získať Rímsku korunu bez mojej pomoci

Ako príplatok mu tak boli udelené aj práva na ťažbu v Španielsku do roku 1645, keď bane prevzali Rotschildovci.

Odkaz Jakuba Fuggera, jedného z najmocnejších a najbohatších ľudí všetkých čias

Jakub Fugger umrel v roku 1525.

Okrem rozšírenia rodinného bohatstva, podpore panovníkov ako aj umenia a remeselníkov, vytvoril aj prvý sociálny komplex. V roku 1516 Jakub Fugger vytvoril tento komplex pre remeselníkov a pracovníkov, ktorý boli v hmotnej núdzi. Vybudoval 52 domov a tento komplex sa nazýva po zakladateľovi Fuggerei. Podmienky pre získanie ubytovania v tomto sociálnom komplexe boli symbolické a to 1 gulden ročne a denne 3 modlitby za Jakuba Fuggera. V súčasnosti žije v tomto komplexe okolo 150 ľudí a podmienky sa stále nezmenili. Ročný poplatok je 0,88 EUR, pričom tieto domy sa nedajú považovať za tzv. sociálne

Zdroj : wikipedia.org, encyclopedia.com

Mohlo by Vás zaujímať