Júl bol dovolenkovým mesiacom najväčších exportérov, čo sa výrazne odrazilo na exportnej aktivite. Júlový export tovarov poklesol o 8 % medzimesačne. Za prepadom je teda do veľkej miery dočasný faktor. Dovoz tovarov tiež medzimesačne poklesol, ale jeho časť určená na krytie domáceho dopytu už rástla výraznejšie ako doposiaľ.

V porovnaní sa júlový export Slovenska zvýšil

Vývoz tovarov zo Slovenska v júli poklesol o 8 % medzimesačne v stálych cenách a o 14 % medziročne v bežných cenách (pred sezónnym očistením). Zapríčinili to predovšetkým dovolenky v automobilovom priemysle. Kým tento rok začali v júli, minulý rok sa dovolenkovalo prevažne v auguste. Tohtoročný júlový objem vývozu je v nominálnom vyjadrení takmer identický s minuloročným augustovým vývozom. V reálnom vyjadrení – keďže ceny exportérov sú nižšie, ako boli minulé leto – aktuálny júl presahuje úroveň vývozu minuloročného dovolenkového augusta.

Dosiahnutý maximum ?

Cezhraničný export v júli zaznamenal rast iba o 0,2 % medzikvartálne (kĺzavý priemer). Exportéri majú za sebou pomerne úspešný 2. štvrťrok s dynamickým rastom exportu o 5,1 %, po ktorom je ťažké očakávať ďalšiu dynamizáciu. Modelový odhad indikuje na 3. štvrťrok zmiernenie rastu na 0,7 % medzikvartálne. Prognóza NBS počíta v 3. štvrťroku s rastom o 1 % medzikvartálne.

Rastú domáce investície

Cezhraničný dovoz tovarov poklesol o 0,2 % medzikvartálne, pričom prognóza NBS očakáva rast o 1,1 % v 3. štvrťroku. Poklesla časť dovozu spojená s produkciou na export. Druhá časť dovozu, ktorá je určená na saturáciu domáceho dopytu, v júli prvýkrát v tomto roku výraznejšie vzrástla. To zodpovedá očakávanému pozvoľnému obnovovaniu domáceho investičného dopytu po jeho útlme v prvej polovici roka.

Autor: Anna Vladová

Zdroj: analytici ÚMS

Mohlo by Vás zaujímať