Cestovný ruch na Slovensku za december narástol v počte návštevníkov. Slovensko je zaujímavejšie pre turistov aj v zahraničí. Za december nás navštívilo 303 908 tisíc osôb. Rast zahraničných návštevníkov narástol na 25,5 %.

Ako je na tom cestovný ruch na Slovensku ?

Za december na Slovensku bolo celkovo 3 724 ubytovacích zariadení. To znamená nárast o 12,2 %. Počet izieb bolo 64,2 tisíc izieb s počtom lôžok 164,8 tisíc. Najviac ubytovacích zariadení je v Žilinskom kraji ( 970 ), nasleduje Prešovský kraj ( 750 ) a Banskobystrický kraj ( 550 ). Najmenej ubytovacích zariadení je v Bratislavskom kraji ( 242 ). Avšak čo sa týka počtu izieb a počtu lôžok je Bratislavský kraj na 3. mieste.

Bratislavský kraj je na tom najlepšie aj podľa počtu návštevníkov aj podľa počtu návštevníkov, počtu návštevníkov z cudziny ako aj prenocovaní na deň.

Bratislavský kraj navštívilo celkovo 97,7 tisíc návštevníkov, z toho 60 tisíc cudzincov so 185,6 tisícami prenocovaní ( 103 tisíc prenocovaní cudzincov ).

Žilinský kraj ako najväčší poskytovateľ ubytovacích zariadení, počtu lôžok ako aj izieb je na tom horšie. Žilinský kraj navštívilo 57 tisíc návštevníkov, z toho 16,8 tisíc cudzincov so 150 tisícami prenocovaní z toho cudzinci prenocovali dní v Žilinskom kraji 51 tisíc dní.

Prešovský kraj je na tom skoro podobne ako Žilinský kraj s počtom návštevníkov 47,6 tisíc, z toho 12,8 tisíc cudzincov s počtom prenocovaní 136,8 tisíc ( 37,8 tisíc prenocovaní cudzincov ).

Podľa daných čísel sa dá predpokladať, že kraje okrem Bratislavského sa zameriavajú skôr na kvantitu, zatiaľ čo Bratislavský kraj sa spolieha na medzinárodný trh.

Koľko hráčov je na trhu : ubytovanie a stravovacie služby ?

Počet podnikov v tomto sektore sa každoročne zvyšuje. Počet právnickych osôb od roku 2010 stúpol na tomto trhu o 63,88 %, zatiaľ čo počet živnostníkov sa znížil o 13,69 %.

Rok

a.s.

s.r.o.

FO

2010

113

4 145

15 220

2011

111

5 118

14 495

2012

107

5 472

13 857

2013

115

6 270

13 390

2014

119

6 859

13 137

Zdroj : Štatistický úrad SR databáza SLOVSTAT

Najvac akciových spoločností podniká v hotelovom biznise. Ďalej sú tu rôzne ubytovňe a podobne.

Medzi najväčšie hotely podľa tržieb patria :

  • Danubius Health Spa Resort Balnea Esplanade Palace Piešťany
  • Danubius Health Spa Resort Thermia Palace Piešťany
  • Spa Hotel Balnea Grand Splendid Piešťany.

Zdroj : etrend.sk

Celý rebríček si môžte pozrieť tu.

Najväčšie podniky v cestovnom ruchu

Spoločnosť

Tržby

Zisk

Tatry mountain resorts, a.s., Liptovský Mikuláš

55 933 000 €

– 225 000 €

Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s., Piešťany

35 482 084 €

1 930 502 €

Eurest, s.r.o., Bratislava

32 867 346 €

2 113 150 €

Slovenské liečebné kúpele, a.s., Turčianske Teplice

11 562 944 €

272 700 €

Bardejovské kúpele, a.s., Bardejov            

11 505 817 €

441 566 €

Zdroj : etrend.sk, finstat.sk

Aký veľký je cestovný ruch na Slovensku ?

Rok

Tržby cestovného ruchu spolu

Tržby z domáceho cestovného ruchu

Tržby zo zájazdov

Provízie z predaja zájazdov

Tržby za vlastné dopravné služby

2010

441 429,38

16 341,52

270 790,09

22 744,65

8 255,23

2011

455 668,41

17 657,11

286 049,66

28 315,16

1 539,68

2012

475 420,30

11 628,92

300 564,50

20 320,23

1 685,96

2013

485 144,01

10 647,48

278 220,16

16 460,91

806,54

2014

533 720,29

10 397,39

289 321,60

19 661,94

1 449,52

Zdroj : Štatistický úrad SR databáza SLOVSTAT

Poznámka : dané údaje sú uvádzané v tis. EUR

Tržby cestovného ruchu spolu zahŕňajú uvedené tržby ako aj tržby z aktívneho a pasívneho cestovného ruchu a ostatných tržieb.

Ako je vidieť, cestovný ruch na Slovensku rastie vzhľadom na tržby každým rokom, aj napriek politickým alebo finančným problémom. Od roku 2010 vzrástol trh, vzhľadom na tržby o 20,91 %. Keďže cestovný ruch na Slovensku rastie každoročne, rastie aj počet návštevníkov ale aj z cudziny, čím sa zvyšuje dynamika tohto odvetvia. Dôkazom je väčší záujem o ubytovacie služby cudzincov. Zo zahraničných návštevníkov najväčší rast dosiahli Taliani ( 45,6 % ) a Češi ( 29,3 % ).

Najviac návštevníkov na Slovensko prichádza z Česka ( 508 tisíc ), Poľska ( 168 tisíc ) a Nemecka ( 158 tisíc ). Najviac prenocovaní je z Česka ( 1 399 tisíc ), Nemecka ( 450 tisíc ) a z Poľska ( 429 tisíc ). Čo je zaujímavé, priemerne u nás najviac prenocujú návštevníci z Izreala ( 5,4 ) a Keňe ( 5,3 ).

Zdroj : ŠÚ SR

 

Mohlo by Vás zaujímať