Svet nebol nikdy tak závislý od centrálnych bánk ako v súčasnosti. Nie je to iba fráza, realita tejto myšlienky sa prejavila v piatok panikou, ktorá tu nebola mesiace.

Možné straty súvisiace so sekuritizáciou

Globálne finančné riziko s Brexitom pokleslo, nie narástlo. Investori túžiaci po zisku začali predávať vyššiu volatilitu a stlačili ju na najnižšie úrovne od začiatku roka. Svetová akciová volatilita dokonca poklesla na svoje dvojročné minimá.

To prinieslo zvýšenie páky na mnohé stratégie (opčný hedžing). Pred pár dňami JPMorgan upozorňoval: „Rekordná páka môže potlačiť trh nižšie a volatilitu vyššie, pokiaľ sa nájde vhodný katalyzátor. Zvýšenie volatility by mohlo spôsobiť odliv kapitálu v objeme $100 miliárd a potlačiť trh nižšie.“

Odhliadnuc od trhu akcií, na trhu dlhopisov minimálne výnosy na krátkom konci výnosovej krivky dlhodobo tlačili investorov, aby nakupovali dlhopisy s dlhšou exspiráciou. To spôsobilo pomerne veľký presun kapitálu k dlhopisom so splatnosťou dlhšou ako 10 rokov. Ak by však vzrástol ich výnos, cena dlhopisu poklesne a straty budú masívne.  

Japonskom to začalo

Všetko začalo v Japonsku. V júli sme videli prudký nárast výnosov na japonských dlhopisoch, ktorý pokračoval až do súčasnosti. Tieto obavy odštartoval Kuroda, keď vyjadril nespokojnosť s príliš nízkymi sadzbami na dlhom konci výnosovej krivky (ak sú 30-ročné úroky nízke, firmy znižujú svoje očakávania ziskov a negatívne upravujú svoju budúcu ekonomickú aktivitu).

Podobne, poznámkami o väčších fiškálnych stimuloch v Jackson Hole vznikli obavy, že trh by mohol byť zaplavený väčším množstvo dlhopisov s dlhou splatnosťou. Ich väčšia ponuka by zvýšila výnosy a tak investori pokračovali vo svojom predaji dlhopisov s neskoršou splatnosťou. Najmä japonských.

Globálny dlhopisový trh

Pri globálnom kvantitatívnom uvoľňovaní už neexistujú národné trhy, ale jeden globálny. Korelácia medzi cenou japonského dlhopisu a indexom globálneho dlhopisu vzrástla za posledný rok z 0,58 na 0,86. Pohyb na japonských dlhopisoch mal tak potenciál odštartovať pohyb aj na ostatných trhoch.

Medzitým v Európe rozhodnutie ECB zatiaľ nerozšíriť QE spôsobilo obavy o ďalší pokles výnosov. Už počas piatkového popoludnia sa výnosy na nemeckých 10-ročných dlhopisoch dostali do kladných hodnôt. Amerika čoskoro nasledovala.

Straty na dlhopisoch znamenajú väčšie problémy

Ak výnos dlhopisu rastie, jeho cena klesá a investor dosahuje straty. Najmä ten, ktorý vlastní dlhopisy s neskorou splatnosťou. Odhaduje sa, že 1% nárast výnosu na amerických dlhopisoch spôsobí investorom straty 2,4 miliardy dolárov. Tie japonské už stratili tento kvartál vyše 2%.

Po slovách Rosengrena z Fedu o potrebe zvyšovať sadzby nastala na trhu dlhopisov panika (viď obrázok od ZeroHedge). Prišlo k ku klasickému deleveridžingu – situácii, keď straty na dlhopisovom trhu spôsobujú nutnosť uzatvárať straty aj na ostatných trhoch. Ako naznačil JPM, akciám nebolo viac treba po mesiacoch uspokojenia zažili dramatický výpredaj podporený obrovskou pákou.

Panika na trhu
Panika na trhu
Čo bude nasledovať?

Obavy Kurodu, nekonanie Draghiho a poznámky Rosengrena otvorili opäť raz Pandorinu skrinku. To, či jej dvierka zatvoria alebo nechajú otvorené uvidíme už čoskoro – na koncomesačnom zasadnutí Fedu a BoJ.

Kritické je však jedno – nikdy v histórii neovplyvňovali centrálni bankári finančné trhy tak ako teraz. Pre investora či obchodníka to znamená zásadnú vec. Musí sledovať a vyhodnocovať každé slovo dôležitého centrálneho bankára. Nič nepohne trhom viac ako potenciálna zmena monetárnej politiky.

Autor: Ronald Ižip

Zdroj: TRIM BROKER

Mohlo by Vás zaujímať