Výrazný pokles priemyslu ovplyvnili letné celozávodné dovolenky v troch automobilkách. V júli 2016 sa podľa odhadu mohlo vyrobiť o približne 43 tisíc áut menej. V porovnaní s minulými rokmi bolo dovoleniek viac a boli sústredené prevažne do jedného mesiaca. Útlm vo výrobe však zaznamenal aj zvyšok priemyslu. Stavebníctvo taktiež výrazne klesalo.

Naposledy v záporných číslach v roku 2014

V júli 2016 sa priemysel medzikvartálne prepadol o 4,6 %. Naposledy bol priemysel medzištvrťročne v záporných číslach ešte v roku 2014. Pomerne prudký prepad priemyslu spôsobili jednak dlhšie celozávodné dovolenky v automobilovom priemysle, ako aj ich vyššie sústredenie v mesiaci júl. Dovolenková sezóna tak nebola tradične, ako po iné roky, viac rozdelená do oboch letných mesiacov.

Automobilky mohli vyrobiť o 43 tisíc viac. Priemysel ochromili dovolenky
Automobilky mohli vyrobiť o 43 tisíc viac. Priemysel ochromili dovolenky

Napriek prudkému poklesu vývoj v priemysle nie je v rozpore s očakávaniami vývoja ekonomiky podľa prognózy NBS. Výpadok automobilového priemyslu možno vnímať ako jednorazovú záležitosť. Ani na našich významných exportných trhoch zatiaľ nevidieť výraznejší pokles dopytu. Budúci mesiac tak možno očakávať korekciu a rýchlejší rast celého priemyslu. Navyše, letné odstávky sú využívané aj na realizáciu zmien, ktoré súvisia s budúcou výrobou nového modelu (PSA Peugeot-Citroen) alebo s modernizáciou existujúcich modelov (VW). Tieto zmeny by sa v nasledujúcom období mali prejaviť vo zvýšenom záujme o nové automobily.

Automobilky mohli vyrobiť o 43 tisíc viac

Taktiež medzimesačne priemysel zaznamenal hlboký pokles (16,9 %) v dôsledku výpadku výroby áut. Pri zachovaní tempa výroby z minulého roka a abstrahovaní od iných vplyvov, sa v júli 2016 vyrobilo o približne 43 tisíc áut menej. Ak by v júli automobilky celozávodné dovolenky nemali a vyrábali by tempom ako doteraz, priemysel by podľa výpočtov medzimesačne mierne rástol o 0,2 %.

Posun dovolenkového obdobia sa však pravdepodobne prejavil aj v iných odvetviach priemyslu, keď s výnimkou výroby ropných produktov, kovov a dodávky elektriny všetky odvetvia medzimesačne klesali. Medziročne sa priemysel prepadol o 14,3 % pričom vyššie poklesy zaznamenal iba v krízovom roku 2009.

Stavia sa o 10 % menej

Stavebná produkcia sa medzikvartálne znížila o 10,0 %. V porovnaní s minulým mesiacom klesla najviac nová výstavba v tuzemsku. Klesala nielen výstavba budov, ktorá má v posledných mesiacoch viac-menej klesajúci trend, ale opäť aj výstavba infraštruktúry, ktorej sa minulý mesiac darilo.

Autor: Tomáš Kendera

Zdroj : analytici ÚMS

Mohlo by Vás zaujímať